CYCLONE

Circular Consultancy 

& ProjectmanagementCYCLONE 

own your waste cycle

In een volledige circulaire economie is geen plaats voor afval. Nieuwe producten worden gemaakt van grondstoffen met een verleden. Of dit nu biologische of technische producten zijn, zonder gebruik van secundaire grondstoffen wordt het in de toekomst onmogelijk om deze te produceren. Hoe je als bedrijf in deze transitie van een lineair naar een circulair bedrijfsmodel transformeert, dat is de expertise van Cyclone.

Cyclone ondersteunt bedrijven met:
- Resource Consultancy
- Resource Management
- Resource Development
- Resource #Lab

it's all about resources

Resource Consultancy

Ondernemers die bewust kiezen voor een future proof business kunnen door het Circular Assessment van Cyclone hun business opportunities snel en concreet identificeren.

Resource Management

Heeft u behoefte aan een ervaren interim manager op het gebied van afval- en recycling? Of een projectmanager om uw circulaire project uit te voeren?

Resource Development

Een nieuwe circulaire propositie begint bij een goed design. Wij ondersteunen u in de zoektocht naar geschikte secundaire grondstoffen. Of wilt u zich van overtollige grondstoffen ontdoen?

Resource #Lab

In ons grondstoffen laboratorium onderzoeken wij de samenstelling van uw (overtollige) producten. Met deze analyse maken wij samen met u een toekomstbestendig plan van aanpak.